Krásny, bezpečný frízsky valach

Toto je päťročný vysnívaný Frízčan a meria niečo pod 17 rúk. je trénovaná na jazdu a úspešne súťaží v drezúre Training Level.
Cena: 750 EUR
Číslo inzerátu 132637

 

27.1.2023 | 19:24 | prehliadnuté 40 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.